Mazākā grupa

Nodarbību grafiks:

2. grupa

Nodarbību grafiks:

3. grupa

Nodarbību grafiks:

4. grupa

Nodarbību grafiks:

5. grupa

Nodarbību grafiks:

Vecākā grupa tikai ar priekšzināšanām.

Nodarbību grafiks: